Finansiering av diverse bolag

Vill du investera pengar i ett nytt företag? Kanske går i tankarna kring att bygga ut huset eller köpa en ny bil? Det finns många anledningar till varför man kan behöva ett lån. Dock finns det väldigt många krav och villkor för att få låna pengar. Om du vill låna pengar för att kunna använda dessa till vad du vill är det privatlån som gäller. Detta är ett lån utan säkerhet. Med det sagt har banken inte någon betalningsgaranti eftersom du inte investerat i något. Ett bolån å andra sidan är ett lån med säkerhet eftersom banken då har bostaden som säkerhet om något skulle hända. Men det är skillnad på privatlån och privatlån. På webbsidan Lånapengarenklare.se kan du lätt jämföra bankers olika villkor, storlek på lån samt vilka krav de har. Här får du även en väldigt tydlig och lättöverskådlig lista över räntestorlek. Räntan är själva kostnaden för att ta lånet och den kan variera väldigt mycket. I regel är räntan för privatlån betydligt mycket högre än den för bolån. Dessutom blir räntan bara högre och högre ju längre återbetalningstiden löper. Med andra ord är det bäst att betala tillbaka lånet så snabbt som möjligt.

Olika saker att investera i

Ett privatlån kan du använda i stort sett hur som helst. Bland annat kan du ta lån för att köpa en ny bil eller båt. Du kan även använda pengarna för en jordenruntresa, för en utbyggnad eller kanske till ett bröllop. Innan du ansöker om ett lån bör du dock ställa dig den viktiga fråga ”behöver jag verkligen ta ett lån?”. Ofta går det att spara ihop en del pengar om du ger dig själv lite tid. Tänk så här, det är betydligt mycket enklare att spara till något eftersom du är motiverad, än vad det är att betala tillbaka när du redan fått det du vill ha.

Hur stora lånebelopp är det?

Lånestorleken varierar en hel del beroende på vilken bank du väljer. Hos Lånapengarenklare.se kan du enkelt se mellan vilka summor du kan låna. Ofta erbjuder banker lån mellan cirka 5 000 kronor och upp till en halv miljon eller mer. Det beror naturligtvis på vilken bank du väljer. Kom även ihåg att en bank som lånar ut 600 000 kronor i privatlån förmodligen satt sin ränta därefter och ofta är även ålderskraven högre.

Finansinspektionens sammanfattning av konsumtionslån

Varje år gör finansinspektionen en sammanfattning över lånesituationen i Sverige. En trend som sågs 2019 var att summan på konsumtionslånen blev större. En orsak till det kan vara att Sverige har haft högkonjunktur så länge att konsumenterna bortser från riskerna som dessa större lån innebär. Ett av de mål som Finansinspektionen har är att arbeta mot är att skapa en sund finansmarknad och skydda konsumenterna. Av den anledningen gör myndigheten en genomgång och undersökning av lånemarknaden en gång per år. En rapport som bygger på över 380 000 olika låntagare och över 30 olika företag. I rapporten som släpptes i juni 2019 var det vissa tydliga trender.

Stora lån växer mest

En trend är att de större konsumtionslånen växer i antal. Sett till nyutlåning av dessa lån har de ökat mest i förhållande till andra grupper. Historiskt sett har ökningen varit under de senaste 5 åren vilket därmed kan kopplas till den högkonjunktur som varit i Sverige under denna tid. Överlag har människor det gott ställt och ett jobb att gå till. Dessutom har det varit mycket generösa räntor vilket kan locka till större lån då månadskostnaden inte blir så hög.

Fler konsumtionslån på grund av bolånekrav

En annan orsak till att större konsumtionslån ökar är de olika lagar som trätt i kraft kring bolånen. Under de senaste fem åren har exempelvis amorteringskravet införts i likhet med bolånetaket. Det gör att bolånen begränsats samtidigt som behovet av bostad knappast har minskat. För att exempelvis ha en handpenning har fler valt att teckna ett konsumtionslån.

”Begränsad stabilitetsrisk”

Även om fler konsumtionslån tecknas så anser ändå FI att dessa lån är en ”begränsad stabilitetsrisk”. Detta utifrån att lånen uppgår till ca 18% av hushållens totala låneskuld. Det är bolånen som står för den absolut största skuldbördan. Samtidigt går betydligt fler konsumtionslån till inkasso än bolån. I rapporten framgår att vart sjunde lån innebär att inkasso kopplas in och att låntagaren alltså fått ett inkassokrav. I jämförelse mot lån där banken gjort en ”kvar-att-leva-på” kalkyl är det betydligt fler som går till inkasso utan denna beräkning. För vissa personer är även lånesituationen pressad. Av de som tidigare haft lån och sedan tecknar konsumtionslån är det många som behöver betala 25% av den totala inkomsten för att betala lånens amortering och räntor.