Ekonomi
Ett företagslån med låg ränta ger dig en konkurrensfördel

Ett företagslån med låg ränta ger dig en konkurrensfördel

Driver du ett företag med god kreditvärdighet och en stark ekonomisk ställning? Grattis, då har du nämligen möjlighet att ta företagslån med låg ränta! Det betyder att ditt företag kan låna pengar till en lägre årlig räntesats än vad många andra verksamheter kan göra. Detta är en konkurrensfördel så god som någon då din kostnad för ett sådant lån blir förhållandevis låg.

De pengar som ditt företag lånas kan användas till en rad olika ändamål. Några exempel på sådana är att:

  • stärka kassaflödet
  • möjliggöra investeringar
  • täcka oförutsedda utgifter

Ett banklån med säkerhet har generellt sett den allra lägsta räntan. Med detta sagt finns det även lån för företag där inget krav ställs på säkerhet. Men där behöver du i egenskap av företagare vanligtvis gå i personlig borgen för lånet. Nog om detta nu – fokus ligger här på att hitta företagslån med låg ränta. Nedan beskriver vi hur du enklast går tillväga för att göra just detta!

Så hittar du företagslån med låg ränta på ett enkelt sätt

Räntan är såklart en viktig faktor att ta hänsyn till när du jämför lån å ditt företags vägnar. Det är dock inte den enda faktorn som du bör titta på och jämföra. För att du ska hitta ett bra företagslån med låg ränta bör du nämligen se till helhetsbilden. Detta gör du enklast genom att ta hänsyn till alla dessa faktorer:

  • Hur mycket pengar ditt företag får låna. Välj gärna en långivare som låter dig låna exakt det belopp som du behöver. Detta för att undvika att du tar ett större lån än vad som verkligen är nödvändigt.
  • Lånets löptid. Denna faktor avgör under hur lång tid ditt företag behöver betala av på lånet. En längre löptid ger en lägre månatlig kostnad men istället en högre sammanräknad sådan.
  • Storleken på de månatliga betalningarna. Denna faktor avgör hur mycket pengar du behöver betala till långivaren varje månad. Den har därmed en direkt inverkan på det löpande kassaflödet i bolaget.
  • Startavgifter och andra kostnader. Vissa långivare tar ut startavgifter och andra kostnader utöver amorteringen och räntan.