Info
Hemligheterna till ett närvarande föräldraskap

Hemligheterna till ett närvarande föräldraskap

En av de stora utmaningar dagens föräldrar har är att försöka skapa ett närvarande föräldraskap. Som de allra flesta förstår är det väldigt viktigt med en närvaro för att verkligen knyta an till de personer man älskar. Detta är dock något som man aktivt måste eftersträva för att det ska bli av. I annat fall riskerar föräldraskapet att istället bli väldigt frånvarande.

Det är fullt förståeligt att du som förälder är väldigt upptagen. Du har en begränsad tid på dygnet och det kan ibland vara svårt att få ihop livspusslet på ett bra sätt. Men om du verkligen anstränger dig kan du faktiskt få till stånd ett lite mer närvarande föräldraskap. Genom att göra detta kommer du även vinna mycket då det medför flera fördelar för ditt barn!

Se vidare i ämnet hos haro.se.

Vad är egentligen ett närvarande föräldraskap?

Ett närvarande föräldraskap innebär i grund och botten att du ger ditt barn din odelade uppmärksamhet. Det betyder att du är helt och hållet engagerad i barnet. Vad detta innebär är att du finns med honom eller henne i ditt sinne, din kropp och din själ. Du spenderar kvalitetstid tillsammans med din barn och får därmed barnet att känna sig älskat, uppskattat, sett och hört.

Vilka fördelar har detta för mitt barn och min familj?

Det finns finns flera fördelar för såväl ditt barn som för hela din familj med att vara lite mer närvarande som förälder:

  • Familjen blir lyckligare.
  • Familjen kommer varandra närmare.
  • Förhållandet mellan barnet och föräldern stärks.
  • Barnets uppförande och samarbetsvilja förbättras.

Så kan du som förälder bli lite mer närvarande

Det finns flera konkreta åtgärder du kan vidta för att bli en mer närvarande förälder:

  • Spendera på daglig basis medvetet kvalitetstid med ditt barn och varje enskild familjemedlem.
  • Ge barnet din fulla och odelade uppmärksamhet när ni umgås tillsammans.
  • Ha ögonkontakt med barnet när han eller hon pratar med dig eller då du pratar med barnet.
  • Tänk på att ditt föräldraskap kanske inte kan vara närvarande precis varje dag, men du kan åtminstone göra ditt bästa dagligen.
  • Hitta olika sätt att göra familjeåtaganden till en prioritet för dig.