Info
Så mycket har en stafettläkare i lön beroende på olika faktorer

Så mycket har en stafettläkare i lön beroende på olika faktorer

Du har säkert hört att läkare är heta villebråd på dagens arbetsmarknad. Det finns goda skäl till att så är fallet då bristen på kompetent vårdpersonal är väldigt stor i vårt land. Därför kan specialistläkare och andra yrkespersoner med liknande kompetens få bra betalt arbete. Men vad har en stafettläkare i lön egentligen?

Vad har en stafettläkare i lön om denne fakturerar via eget bolag?

I Sverige ligger det upphandlade priset på stafettläkare någonstans mellan 867 och 1 758 kronor i timmen. Detta betyder att du förmodligen kan fakturera cirka 730 till 1 670 kronor i timmen om du väljer att fakturera via ett eget bolag. Differensen mellan det upphandlade priset och det belopp som du fakturerar har att göra med bemanningsbolagens omkostnader.

Men om du arbetar i Stockholm kan du förvänta dig att kunna fakturera cirka 880 till 920 kronor i timmen. I Västra Götaland är motsvarande siffra 1 020 till 1 080 kronor i timmen, och i Skåne ligger beloppet på omkring 940 till 1 000 kronor i timmen. Dessa siffror gäller alltså endast om du fakturerar bemanningsföretaget via ditt egna bolag. Om du istället väljer att bli anställd av ett bemanningsföretag är ersättningen en annan men ändå likvärdig.

Därför är det viktigt att ta reda på hur mycket dina kollegor tjänar

Det är inte bara tillfredsställande att jobba inom vården när man utför sitt arbete med driv och passion. Det är även mer värt att investera din tid i arbetet när du vet att du får en rättmätig kompensation för mödan. Därför är det viktigt att du tar reda på hur mycket dina kollegor tjänar. Detta för att du ska kunna säkerställa att även du själv får rätt kompensation för det arbete du gör.

Du bör även ta i beaktande att dessa faktorer påverkar din kompensation:

  • Specialisering. Vissa specialiseringar ger helt enkelt bättre betalt.
  • Arbetsplats. Vissa sektorer och regioner ger en högre kompensation än andra.
  • Ålder. Generellt har en äldre stafettläkare mer i lön än en yngre, även om detta inte är att betrakta som någon gyllene regel.