Så mycket har en stafettläkare i lön beroende på olika faktorer

Du har säkert hört att läkare är heta villebråd på dagens arbetsmarknad. Det finns goda skäl till att så är fallet då bristen på kompetent vårdpersonal är väldigt stor i vårt land. Därför kan specialistläkare och andra yrkespersoner med liknande kompetens få bra betalt arbete. Men vad har en stafettläkare i lön egentligen? Vad har en stafettläkare i lön om […]

Hemligheterna till ett närvarande föräldraskap

En av de stora utmaningar dagens föräldrar har är att försöka skapa ett närvarande föräldraskap. Som de allra flesta förstår är det väldigt viktigt med en närvaro för att verkligen knyta an till de personer man älskar. Detta är dock något som man aktivt måste eftersträva för att det ska bli av. I annat fall riskerar föräldraskapet att istället bli […]

Ett företagslån med låg ränta ger dig en konkurrensfördel

Driver du ett företag med god kreditvärdighet och en stark ekonomisk ställning? Grattis, då har du nämligen möjlighet att ta företagslån med låg ränta! Det betyder att ditt företag kan låna pengar till en lägre årlig räntesats än vad många andra verksamheter kan göra. Detta är en konkurrensfördel så god som någon då din kostnad för ett sådant lån blir […]

Därför bör du teckna en nyemission som befintlig ägare

En nyemission innebär att ett företag emitterar (ger ut) nya aktier vilka säljs till investerare. Detta medför en utspädning som kan vara antingen positiv eller negativ. Nedan går vi igenom: vad utspädningen innebär för dig som investerare vad som händer om du deltar i emissionen respektive avstår varför en utspädning inte alltid är negativ. En nyemission medför utspädning om du […]