Ekonomi
Därför bör du teckna en nyemission som befintlig ägare

Därför bör du teckna en nyemission som befintlig ägare

En nyemission innebär att ett företag emitterar (ger ut) nya aktier vilka säljs till investerare. Detta medför en utspädning som kan vara antingen positiv eller negativ.

Nedan går vi igenom:

  • vad utspädningen innebär för dig som investerare
  • vad som händer om du deltar i emissionen respektive avstår
  • varför en utspädning inte alltid är negativ.

En nyemission medför utspädning om du inte investerar mer

Utspädning är en negativ effekt av en nyemission som du kan motverka genom att delta i emissionen. Utspädningen sker då företaget trycker nya aktier som sedan säljs till befintliga och/eller nya aktieägare.

Ponera till exempel att det finns 1 000 000 aktier i ett bolag. Av dessa äger du 20 000 aktier. Du äger då 2 % av det totala antalet aktier i bolaget. I samband med en nyemission ger företaget ut ytterligare 250 000 aktier. Det sammanlagda antalet aktier efter emissionen är således 1 250 000 st.

Om du med dessa förutsättningar skulle välja att inte delta i emissionen skulle din andel i bolaget minska från 2 % till 1,6 %. Detta då antalet aktier alltså har ökat men du själv fortfarande har samma mängd. För att försvara din andel skulle du behöva teckna dig för ytterligare 5 000 aktier i emissionen alternativt köpa så många efter att den genomförts. Det skulle innebära att du fortfarande har 2 % av aktierna även efter att antalet aktier har utökats.

En utspädning behöver inte nödvändigtvis vara negativ

Många investerare ser utspädningar som något uteslutande negativt. Med det sagt är det en bedömningsfråga huruvida du bör försvara din andel i bolaget eller ej. Verkligheten kan nämligen vara lite mer nyanserad än enbart svart eller vit.

Befintliga investerare ser ofta utspädningen som något negativt att en utspädning sker. Men så behöver inte alltid vara fallet – om företaget emitterar nya aktier för att kunna öka sin vinst per aktie kan den snarare vara positiv. Detta kan till exempel vara fallet om de nya aktierna och/eller intäkterna som dessa medför används för en bra investering. Att köpa en konkurrent, att ingå ett strategiskt samarbete eller att investera i en ny produkt kan vara några exempel på sådana investeringar.