Så mycket har en stafettläkare i lön beroende på olika faktorer

Du har säkert hört att läkare är heta villebråd på dagens arbetsmarknad. Det finns goda skäl till att så är fallet då bristen på kompetent vårdpersonal är väldigt stor i vårt land. Därför kan specialistläkare och andra yrkespersoner med liknande kompetens få bra betalt arbete. Men vad har en stafettläkare i lön egentligen? Vad har en stafettläkare i lön om […]

Hemligheterna till ett närvarande föräldraskap

En av de stora utmaningar dagens föräldrar har är att försöka skapa ett närvarande föräldraskap. Som de allra flesta förstår är det väldigt viktigt med en närvaro för att verkligen knyta an till de personer man älskar. Detta är dock något som man aktivt måste eftersträva för att det ska bli av. I annat fall riskerar föräldraskapet att istället bli […]