Ekonomi
Finansinspektionens sammanfattning av konsumtionslån

Finansinspektionens sammanfattning av konsumtionslån

Varje år gör finansinspektionen en sammanfattning över lånesituationen i Sverige. En trend som sågs 2019 var att summan på konsumtionslånen blev större. En orsak till det kan vara att Sverige har haft högkonjunktur så länge att konsumenterna bortser från riskerna som dessa större lån innebär. Ett av de mål som Finansinspektionen har är att arbeta mot är att skapa en sund finansmarknad och skydda konsumenterna. Av den anledningen gör myndigheten en genomgång och undersökning av lånemarknaden en gång per år. En rapport som bygger på över 380 000 olika låntagare och över 30 olika företag. I rapporten som släpptes i juni 2019 var det vissa tydliga trender.

Stora lån växer mest

En trend är att de större konsumtionslånen växer i antal. Sett till nyutlåning av dessa lån har de ökat mest i förhållande till andra grupper. Historiskt sett har ökningen varit under de senaste 5 åren vilket därmed kan kopplas till den högkonjunktur som varit i Sverige under denna tid. Överlag har människor det gott ställt och ett jobb att gå till. Dessutom har det varit mycket generösa räntor vilket kan locka till större lån då månadskostnaden inte blir så hög.

Fler konsumtionslån på grund av bolånekrav

En annan orsak till att större konsumtionslån ökar är de olika lagar som trätt i kraft kring bolånen. Under de senaste fem åren har exempelvis amorteringskravet införts i likhet med bolånetaket. Det gör att bolånen begränsats samtidigt som behovet av bostad knappast har minskat. För att exempelvis ha en handpenning har fler valt att teckna ett konsumtionslån.

”Begränsad stabilitetsrisk”

Även om fler konsumtionslån tecknas så anser ändå FI att dessa lån är en ”begränsad stabilitetsrisk”. Detta utifrån att lånen uppgår till ca 18% av hushållens totala låneskuld. Det är bolånen som står för den absolut största skuldbördan. Samtidigt går betydligt fler konsumtionslån till inkasso än bolån. I rapporten framgår att vart sjunde lån innebär att inkasso kopplas in och att låntagaren alltså fått ett inkassokrav. I jämförelse mot lån där banken gjort en ”kvar-att-leva-på” kalkyl är det betydligt fler som går till inkasso utan denna beräkning. För vissa personer är även lånesituationen pressad. Av de som tidigare haft lån och sedan tecknar konsumtionslån är det många som behöver betala 25% av den totala inkomsten för att betala lånens amortering och räntor.

Gunborg Olofsson
Senaste inläggen av Gunborg Olofsson (se alla)